Paweł Matejek - adwokat

Kompleksowo wspiera przedsiębiorców we wszelkich zagadnieniach związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej. Doradza w obszarze prawa korporacyjnego, w tym w zakresie obsługi posiedzeń zarządów i rad nadzorczych oraz zmian strukturalnych osób prawnych. Przygotowuje opinie prawne z obszaru prawa spółek handlowych i umowy inwestycyjne.

Posiada bogate doświadczenie w obszarze prawa transportowego, na co dzień zajmując się problematyką związaną z przewozami towarów, w bardzo szerokim zakresie. Sporządza umowy między podmiotami świadczącymi usługi w tym zakresie, jak również reprezentuje je w postępowaniach sądowych i przedsądowych.

W bieżącej praktyce pracy Kancelarii doradza Klientom w zagadnieniach dotyczących zarówno prawa cywilnego i rodzinnego, ale również prawa karnego. W zakresie prawa pracy doradza klientom w zagadnieniach dotyczących reorganizacji zatrudnienia, zatrudniania cudzoziemców oraz optymalnych form współpracy z członkami zarządu i kadrą menadżerską. Wspiera klientów także w sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Stała obsługa przedsiębiorstw stanowi dużą część obecnej praktyki zawodowej.

Biegle włada językiem angielskim, który wykorzystuje na co dzień w swojej pracy analizując i sporządzając umowy oraz pisma w tym języku, a także uczestnicząc w negocjacjach biznesowych swoich klientów w kraju i za granicą z przedstawicielami największych międzynarodowych korporacji. Jego praktyka procesowa obejmuje opracowywanie strategii rozwiązania sporu, negocjacji, sporządzanie projektów pism procesowych oraz reprezentację przed sądami.

Jest założycielem i sercem Kancelarii. Profesjonalny, rzeczowy i empatyczny.

Ukończył studia dzienne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów odbywał aplikację adwokacką w Izbie warszawskiej pod patronatem Adwokata Stanisława Rymara, późniejszego sędziego Trybunału Konstytucyjnego a następnie Adwokata Tomasza Lubaczewskiego wspólnika i mentora. Członek Izby Adwokackiej w Siedlcach - Adwokat od 2013 roku.

Doświadczenie zdobywał pracując w warszawskich kancelariach już podczas studiów, z których najważniejszą była praca w Kancelarii Rymar i Wspólnicy.

 

Wolne chwile przeznacza na wychowywanie trójki dzieci i górskie wędrówki.


Martyna Adamczuk - adwokat

Z Kancelarią związana od 2018 roku. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prawem rodzinnym oraz opiekuńczym, w tym tematyką spraw rozwodowych, alimentacyjnych oraz zajmuje się sprawami z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego, w tym sprawami o zasiedzenie nieruchomości, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i zniesienie współwłasności.

Reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych zarówno z zakresu prawa cywilnego jak i prawa karnego. W bieżącej pracy kancelarii przygotowuje pozwy, projekty pism procesowych oraz zajmuje się bezpośrednią obsługą Klientów.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Od stycznia 2019 roku aplikant adwokacki, zaś od marca 2023 roku- adwokat Izby Adwokackiej w Siedlcach.

W wolnych chwilach ogląda mecze siatkówki i jest miłośniczką spacerów.

Justyna Orzełowska - aplikant adwokacki

Z Kancelarią związana od 2019 roku. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa korporacyjnego, wspierając przedsiębiorców we wszelkich zagadnieniach związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, przygotowując projekty umów i analiz prawnych. 

W bieżącej pracy Kancelarii reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych zarówno z zakresu prawa cywilnego, jak i w postępowaniach karnych. Biegle posługuje się jęz. angielskim.
Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aplikant adwokacki Okręgowej Rady Adwokackiej w Siedlcach. 


Wolne chwile przeznacza na podróże, literaturę faktu i podcasty kryminalne.

Olga Ryszko - starszy prawnik

Z Kancelarią związana od 2019 roku. W codziennej praktyce zajmuje się przed wszystkim działem windykacji i bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych, głównie z zakresu prawa transportowego. Przygotowuje i opracowuje projekty pism procesowych oraz dokumentacji korporacyjnej. 

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie oraz European Studies na tejże uczelni. Biegle posługuje się jęz. angielskim. 

W wolnych chwilach miłośniczka spacerów i literatury.

Dorota Drozdek - administracja

Z Kancelarią związana od 2019 roku. Zajmuje się obsługą administracyjną Kancelarii. Czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem biura Kancelarii i zapewnieniem komfortu wykonywanych czynności przez wszystkich Pracowników. Odpowiada za kontakt z Sądami oraz urzędami, jak również za relacje z Klientami Kancelarii pod kątem informacyjnym oraz rozliczeń finansowych. Biegle posługuje się jęz. niemieckim oraz jęz. angielskim. Absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curii Skłodowskiej i Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. W wolnych chwilach miłośniczka sportu i literatury.

Tomasz Lubaczewski - adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pracę magisterską z zakresu prawa gospodarczego obronił w Katedrze Prawa Gospodarczego z wynikiem bardzo dobrym.    

Ukończył także studia podyplomowe z zakresu Prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiował także filozofię (absolutorium) i historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na listę radców prawnych wpisany w 1998, na listę adwokatów w 2004, wieloletni arbiter i przewodniczący zespołów arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Specjalizuje się między innymi w prawie upadłościowym i naprawczym obsługując syndyków i doradzając w kilkudziesięciu postępowaniach upadłościowych oraz w prowadzeniu postępowań sądowych.

Posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z nieruchomościami, leasingiem oraz szeroko pojętym obrotem gospodarczym. Ekspert prawa zamówień publicznych orzekający, jako Przewodniczący Zespołów Arbitrów przy prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz doradzający w zakresie zamówień publicznych.